Onderhoud gemeentelijk groen

De gemeente Lochem is met zo'n 50 hectare bos en circa 80.000 bomen met recht een groene gemeente. Circulus-Berkel BuitenRuimte onderhoudt het gemeentelijk groen voor de gemeente; het gaat daarbij om bomen, heesters en vaste planten.

Snoeien en maaien

Naast het snoeien van heesters is Circulus-Berkel verantwoordelijk voor het onderhoud/maaien van de gazons, de wadi's, het maaien van ruw gras (een tot twee keer per jaar) en het jaarlijks maaien van bloemenweiden. Binnen de kernen pakken we stamschot op bomen aan om te voorkomen dat begroeiing de stammen overwoekerd.  

Verder maaien we rondom bomen en beplanting en verzorgen de graskanten. Drie maal per jaar worden de picknickplaatsen in de gemeente uitgebreid verzorgd. Ook schoffelen onze medewerkers de perken en wordt zwerfvuil in het groen opgeruimd.

Groenrenovatie

Het openbaar groen wordt regelmatig gecontroleerd. Als renovatie noodzakelijk of gewenst is dragen we zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van beplantingsplannen. In het geval van bijvoorbeeld stormschade verzorgt Circulus-Berkel de opruimwerkzaamheden en - indien nodig - de kapaanvragen. In samenspraak met de gemeente voeren we de eventuele (nood)kap en/of rooiwerkzaamheden uit. Daarbij wordt in bijna alle gevallen gezorgd voor herplant in de nabije omgeving van de gevelde boom.


Speciale projecten vragen bijzondere aandacht. Bij grote projecten wordt steeds opnieuw bekeken welke inzet en deskundigheid nodig is. Zoals in het Elzebos...  

 

Vragen

 • Kunt u bij ons in de buurt komen snoeien? 
  Gepland groenonderhoud en groenprojecten worden zoveel mogelijk aangekondigd in gemeentenieuws en op deze website. De werkzaamheden lopen volgens een (seizoens)planning en kunnen niet op verzoek van bewoners worden ingepland. Is er sprake van een (verkeers)onveilige of andere acute situatie? Geef uw melding door via 0900 9552 of onderstaand meldingsformulier.
 • Overhangend groen van een buurtgenoot veroorzaakt onveilige situaties. Kunnen jullie dit snoeien?  
  Particulier groen kunnen we niet zomaar snoeien. Constateren wij/meldt u een onveilige situatie? Dan ontvangt de bewoner van ons een kaartje en het verzoek te snoeien. Meestal is het probleem dan opgelost. Heeft het na drie weken niet tot actie geleid? Dan gaat de melding naar de gemeente en wordt bureau handhaving ingezet.
 • Bij ons in de buurt wordt gesnoeid. Kan ik het snoeihout krijgen voor mijn kachel? 
  Groenwerkzaamheden zijn arbeids- en kostenintensief. Circulus-Berkel is een dienstenbedrijf zonder winstoogmerk. De opbrengt van het snoeihout draagt bij aan de kosten van de groenwerkzaamheden. Daarmee kan de dienstverlening op peil blijven.
 • Bij mij in de buurt wordt binnenkort gekapt. Waarom? En kan dat zomaar?
  Circulus-Berkel is een adviserende en uitvoerende organisatie. Wij voeren werkzaamheden uit in opdracht van of namens de gemeente. Het kappen of drastisch snoeien van bomen wordt aangekondigd via deze website of gemeenteberichten.  Voor bomenkap is een vergunning nodig. Deze wordt door de gemeente aan ons verstrekt. Heeft u vragen over vergunningen of het gemeentelijke kapbeleid? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente Lochem.   
 • Kan ik zelf aan de slag met openbaar groen in mijn buurt?
  Jazeker dat kan! Als u - samen met een aantal buurtbewoners - zelf aan de slag wilt om het openbaar groen in uw buurt te onderhouden en (deels) naar uw eigen smaak in te richten dan kan dat. Er gelden echter wel spelregels!  Meer weten? Kijk dan op    Uw buurt heeft ideeën over groen? Daar kunt u samen iets mee doen!

Meer vragen of meldingen

Veel werkzaamheden worden alleen uitgevoerd tijdens het regulier gepland onderhoud. Maar soms is het belangrijk om een situatie te melden. Constateert u bijvoorbeeld een onveilige situatie door een ernstig zieke boom of overhellend gemeentelijk groen? Deze en andere belangrijke omgevingsmeldingen kunt u online doorgeven:

 Melding openbare ruimte 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.